9 dec: Themawandeling sociaal weefsel: Gentrificatie Vogeldorp en Hamerkwartier

Het Hamerkwartier verandert de komende 10 tot 20 jaar van een bedrijventerrein in een wijk met ongeveer 6.500 woningen. Deze transformatie van oud industrieterrein naar hippe woonwijk, is in lijn met de gentrificatie van Amsterdam-Noord: de sociaaleconomische opwaardering van oude stadswijken om een gevarieerdere bevolking aan te trekken. Een beleid dat ook een duidelijke keerzijde heeft: de historie van de oude wijken wordt steeds minder zichtbaar.

In Vogeldorp is dit proces al lang gaande, maar niet heel zichtbaar. In het Hamerkwartier is het proces wel duidelijk zichtbaar. Wandel mee en leer meer over de historie van beide gebieden.

Datum: zaterdag 9 december 2023
Starttijd: 13.30 uur
Startlocatie: Museum Amsterdam Noord
Duur: ca. 1 uur
Deelname: €10

Klik op onderstaande button om een mail te sturen waarin je vermeld: (1) welke activiteit je wil bijwonen en (2) met hoeveel personen. Aanschaf tickets is mogelijk t/m vrijdag 8 december 16.00 uur.