Colofon

Webmaster
Kune van der Meer

Nieuwsbrief
Paul Vonk

Tentoonstellingen
Paul Vonk
Laura van Roemburg

Bestuur
Coby van Berkum, voorzitter
Jan Bloemink, penningmeester
Lilian van Dam, secretaris
Jannie Fransman, bestuurslid