Noord op Film

Op donderdag 25 november van 20:15 tot 21.30  vertonen we films van Amsterdam Noord  in de aula van het Brederode College. Entree 5 euro. Alleen toegang met geldige coronapas. Binnen houden we 1,5 afstand.

Voor het vertonen van films en het houden van presentaties en lezingen hebben we het Bredero beroepscollege, de buren van het museum benaderd. Daar is de ruimte groot genoeg voor de eisen die de huidige tijd stelt aan evenementen.

Voor de vele nieuwe bewoners van Noord is het een gelegenheid om kennis te maken met het verleden van hun nieuwe woonomgeving. Voor anderen is het een weerzien met een verdwenen tijd. In 1900 is de kaart van Noord nog leeg.
In de eerste decennia wordt er flink uitgebreid. De druk op en de roep om oeververbindingen neemt toe. 

Het programma 25 november:
Korte presentatie met beelden uit 1913 en 1919
De aankomst van Sinterklaas op de Adelaarsweg in 1956
– 8 mm filmbeelden uit de Noordse familie archieven waaronder de aankomst van de Sint in 1956.
De bouw van de IJ tunnel
– De roep om betere verbindingen met de wal klinkt vanuit Noord al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw.

Still uit 8mm film: Aankomst van de Sint Adelaarsweg, erven fam. Groot