Partners en sponsoren

Door samen te werken met partners en sponsoren bereikt Museum Amsterdam Noord met originele tentoonstellingen en toegankelijke activiteiten een breed publiek. Meerjarige verbintenissen stellen ons in staat een lange termijn visie te ontwikkelen en ambitieus te zijn. 

Fiscaal aantrekkelijk
Museum Amsterdam Noord is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor jouw donatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De details verschillen naar gelang de persoonlijke omstandigheden van de gever. Een eigen belastingadviseur kan daarover nauwkeurige informatie geven. Lees er hier meer over.

Andere vormen van steun
Wist je dat je het museum ook werken kunt schenken, of steun kunt vormgeven via een legaat of opname in de erfenis? Mail ons over de mogelijkheden.

Meer weten?
Neem contact op met onze penningmeester door te mailen naar: penningmeester@museumamsterdamnoord.nl

Het bankrekeningnummer van het museum is NL74INGB0002362093 t.n.v. Stichting MAN Museum Amsterdam Noord te Amsterdam.


Onze partners en sponsoren