Uitgelicht – Noord Vrij (2020)

Het archief van Tip de Bruin

Door: Paul Vonk

Voor de oudere Noorderling en Amsterdammer is Tip de Bruin (1921-2008) een begrip. Ten eerste door de modewinkels voor mannen die hij in 1953 op de Nieuwendijk 82-90 begon en die nog steeds een begrip zijn in de stad. Maar vooral was hij een Noorderling, die zijn carrière begon al acquisiteur bij de Noord-Amsterdammer. Zijn zaken werden zeer succesvol mede door zijn talent voor reclame en marketing. In de jaren ’80 van de vorige eeuw besloot hij de zaak over te laten aan de volgende generatie en keerde hij terug als chroniqueur van Amsterdam-Noord bij de Noord-Amsterdammer en later de Echo. Hij zou dat tot zijn dood in 2008 blijven doen.

De bevrijdingsfeesten door Tip de Bruin
Op 4 mei 1994 verscheen in de Noord-Amsterdammer het artikel ‘Nog eenmaal de grote bevrijdingsfeesten’. Tip roept op om in 1995 de bevrijding groots te vieren daarbij beschrijft hij hoe de zomer van 1945 in heel Amsterdam één groot dansfeest werd dat begon in Noord op het Koekoeksplein.

AMSTERDAM-NOORD — Die avond, dat in Wageningen de Duitse overgave was bezegeld, zat ik in de melkfabriek in Noord in de Hamerstraat, zoals ieder avond, via een illegaal radiootje naar de Engelse zender te luisteren.

Schor klonk de stem van de Hollandse omroeper uit Londen: „Luisteraars hier is Radio Oranje”, zei de man. „Tot u spreekt minister president Gerbrandy”, en die sprak de ongelooflijke zin uit: „Luisteraars, Nederland is bevrijd…”

Wat de man verder zei, weet ik niet. Wij liepen allemaal plotseling de straat op. Het was over achten, dus sperrtijd, maar niemand dacht daar meer aan. Wij waren vrij en iedereen móest dat weten. Wij brulden het door sinistere stille oorlogsstraten. Ramen en deuren gingen open, men keek ons verbaasd en angstig aan. Wij trokken Noord in, de blijde boodschap verkondigend. De mensen sloten zich bij ons aan, het werd een deinende massa, die door de Overijse straten trok. Die prachtige Mei-avond vergeet niemand meer, die hem ooit meemaakte.”

Een lange hete zomer van feesten, danswoede en vrolijkheid in de hele stad begint op het Koekoeksplein.

De aanstichters van die straatfeesten waren de bewoners rond het Koekoeksplein. Er werd in één dag een buurtcomité in elkaar gespijkerd. Dat verzorgde een grote sleperskar, en daar klommen mijn muzikanten en ik samen het dansorkest The Merry Tramps vormend, op (..) en begonnen de, door de Duitsers in de oorlog verboden nummers, te spelen.

Wij hadden de gehele hongerwinter clandestien gerepeteerd in de dansschool Visser en Ter Beek een hadden een prachtig ingespeeld orkest. Na de eerste nummers keken wij vanaf onze sleperskar verbaasd naar die plotseling dansende en snel aangroeiende menigte. Zo tegen donker liep er een polonaise rond het plein van zo’n tweeduizend man. Het feest ging door, ook in het pikkedonker, want de straatverlichting brandde nog niet.


Tip de Bruin pleit vervolgens om dit in 1995 nog eens over te doen in Noord. 

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter