Word lid

Museum Amsterdam Noord krijgt financiële steun van een groep vrienden. Zij hechten belang aan geschiedenis, kunst en een levendig museum in stadsdeel Noord. Met een financiële bijdrage maken zij samen onze tentoonstellingen en activiteiten voor Noord-Amsterdammers mogelijk.

Verschillende vriendschappen
Museum Amsterdam Noord heeft een trouwe groep vrienden en iedere nieuwe vriend is welkom. Je kunt kiezen uit drie verschillende vriendschappen:

Vriend: € 25,- per jaar 

Daarvoor ontvang je:

  • uitnodigingen voor alle openingen
  • 1x per jaar gratis entree tot het museum
  • 1x per jaar gratis meedoen aan een activiteit zoals een lezing of excursie

Beste vriend: € 50,- per jaar 

  • uitnodigingen voor alle openingen
  • altijd gratis entree tot het museum
  • 1x per jaar gratis meedoen aan een activiteit zoals een lezing of excursie

Club van Honderd: € 100 per jaar

Daarvoor ontvang je:

  • uitnodigingen voor alle openingen
  • altijd gratis entree tot het museum
  • altijd gratis meedoen aan activiteiten zoals lezingen of excursies

Fiscaal aantrekkelijk
Museum Amsterdam Noord is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor jouw donatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De details verschillen naar gelang de persoonlijke omstandigheden van de gever. Een eigen belastingadviseur kan daarover nauwkeurige informatie geven. Lees er hier meer over.

Andere vormen van steun
Wist je dat je het museum ook werken kunt schenken, of steun kunt vormgeven via een legaat of opname in de erfenis? Mail ons over de mogelijkheden.

Vragen? 
Neem contact op met onze penningmeester door te mailen naar: penningmeester@museumamsterdamnoord.nl

U kunt uw bijdrage ook storten op rekeningnr. NL74INGB0002362093 t.n.v. Stichting MAN Museum Amsterdam Noord o.v.v. uw e-mailadres.